Hướng dẫn:
Di chuyển mouse để dụ cá mập đến ...
- Chọn kiểu cá: click vào một trong những icon ở cột bên trái
- Chọn cảnh khác: click vào một trong những icon ở cột bên phải

Nguồn: sharkbreak.com